WKR-regeling

WKR-regeling

Bij het organiseren van een teamuitje, moet je ook rekening houden met de werkkostenregeling (WKR). Bij de WKR kunnen werkgevers hun personeelsleden, tot het vastgestelde percentage van 1,2 % van de totale loonsom, onbelast ‘extraatjes’ geven. Hierbij kun je denken aan uit eten met de afdeling, een fiets, fitnesspakket, kerstpakket of een personeelsfeest/bedrijfsuitje. Deze 1,2% is een totaalbedrag, en hoeft dus niet verantwoord te worden per persoon.

Wanneer deze ‘extra’ kosten boven de 1,2% van de totale loonsom uitkomen, betaalt de werkgever 80 procent belasting over de vergoedingen. Uitgaand van een modaal salaris van €33.000,- per jaar valt bijna €400,- vrij te besteden binnen de WKR.

Er zijn een aantal situaties waarbij de ‘extraatjes’ buiten de WKR regeling vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het onder teambuilding of training valt. Uitjes op de eigen werkplek vallen sowieso buiten de WKR regelen, dus kan erg gunstig zijn.